Fredjo » Hoofdpagina » Welkom!
Fredjo: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Fredjo

Van Ancien Régime naar moderne natiestaten

Van Ancien Régime naar moderne natiestaten

De Franse Revolutie maakte een einde aan de Ancien Régimesamenleving. De revolutionairen schreven een aantal grondleggende teksten die van grote invloed zouden zijn op de latere geschiedenis. In de Dé…
België in de wereld

België in de wereld

Sinds 1947-1948 kenmerkte de Belgische buitenlandse politiek zich vooral door volgzaamheid aan de VS. In de jaren 1970 ontspande de situatie rond de Koude Oorlog zich wat, wat leidde tot een verminder…

Ontstaan van de federale staat en staatshervorming(en)

Het is correcter om in het geval van België te spreken over een regionalisering in plaats van een federalisering: het gaat namelijk om het uiteengroeien van entiteiten die oorspronkelijk in een unitai…
De actoren van de communautaire breuklijn na 1950

De actoren van de communautaire breuklijn na 1950

De communautaire breuklijn heeft zeer sterk gewogen op het Belgische politieke landschap in de tweede helft van de 20ste eeuw. Verschillende onderhandelingsrondes hebben in deze periode België omgevor…
De levensbeschouwelijke breuklijn na 1950

De levensbeschouwelijke breuklijn na 1950

Het ontkerkelijkingsproces zette zich versterkt door na de Tweede Wereldoorlog: men kan een gestage daling zien van het wekelijkse kerkbezoek. Het katholicisme werd vooral een praktijk voor de vorm, w…
Schrijf mee!