Fredjo » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Belgisch Congo (1908-1960)

België creëerde een nieuw institutioneel kader dat in de eerste plaats komaf wilde maken met de alleenheerschappij van de koning. Daartoe riep men een minister van Koloniën in leven en werd er parleme…
Congo - Vrijstaat (1885 - 1908)

Congo - Vrijstaat (1885 - 1908)

In theorie had België geen enkele band met Congo. Toch waren er wel financiële banden, zo werden spoorwegverbindingen gefinancierd door de Belgische overheid. Leopold II begon Congolese netwerken van…
Het interbellum

Het interbellum

Met het interbellum wordt de periode aangeduid tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Deze wordt opgedeeld in twee delen, gescheiden door de beurscrash van 1929 die een economische crisis veroorz…

België voor zijn ontstaan

In 1830 scheurde België zich los van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarmee het 15 jaar verbonden was geweest. Bij belangrijke sociale groepen moest dus een soort ‘Belgisch’ samenhorigheidsg…
Gespierd lichaam voor beginners!

Gespierd lichaam voor beginners!

Tegenwoordig is de doelstelling van veel adolescenten: het gespierde lichaam ontwikkelen. Veel jongeren én volwassenen trainen verkeerd om deze doelstelling te bereiken. De bedoeling van dit artikel i…
België tijdens de Tweede Wereldoorlog

België tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens een bezetting kan de bevolking van het bezette land drie basishoudingen aannemen: zich verzetten, collaboreren of zich aanpassen aan de omstandigheden (accommodatie). Dit gold ook voor het bez…
De wereld in en om de Eerste Wereldoorlog

De wereld in en om de Eerste Wereldoorlog

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 leefden de Europese landen in een periode van gespannen vrede, waarbij ze zich voorbereidden op een confrontatie. Er werd aan een hoog tempo bewapend, er word overal…
België tijdens de Eerste Wereldoorlog

België tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bij zijn ontstaan in 1830 had België een neutrale status opgelegd gekregen als bufferstaat tussen Frankrijk en Duitsland. Tegelijk greep ons land die status dankbaar aan om wapens te leveren aan ieder…
De wereld in en om de Tweede Wereldoorlog

De wereld in en om de Tweede Wereldoorlog

Na het Interbellum is er een nieuwe periode van oorlog en geweld op komst, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Hoe is deze oorlog ontstaan? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van deze oorlog? Deze perio…
De levensbeschouwelijke breuklijn na 1950

De levensbeschouwelijke breuklijn na 1950

Het ontkerkelijkingsproces zette zich versterkt door na de Tweede Wereldoorlog: men kan een gestage daling zien van het wekelijkse kerkbezoek. Het katholicisme werd vooral een praktijk voor de vorm, w…